Disclaimer

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de, op of via de website beschikbare, informatie. De Leeuw Inn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden). Daarnaast aanvaarden we ook geen aansprakelijkheid voor het, om welke reden dan ook, niet beschikbaar zijn of niet - behoorlijk - functioneren van de website.

De Leeuw Inn heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd.